< Späť na všetky udalosti

Bratislava

Lokačný manažér

1. 2. - 7. 3. 2023
Bratislava

Termín: 1.2. – 7.3.2023

Lektor: Patrick Horvath/ Lukáš Žembery/ Jaroslav Schnierer

Program bol zameraný na kompletné workflow lokačného manažmentu. Bol rozdelený na tri cykly teórie a tri praktické cvičenia. Každý cyklus bol zakončený záverečnou skúškou. Úspešní absolventi získali certifikát a v prípade záujmu im bola ponúknutá stáž v tíme spoločnosti Location Bros. Cieľom kurzu bolo, aby sa absolventi dokázali orientovať v základných pravidlách fungovania problematiky lokácií, scoutingu, v komunikácii s produkciou ako aj prenajímateľmi priestorov, prípadne úradmi. Zároveň získali základné poznatky o pravidlách nakrúcania, čítania scenáru v súvislosti s lokáciami, navigáciou, čítaním a prípravy call sheetu a pod.