< Späť na všetky udalosti

Bratislava

Podoby kresleného filmu a realizácia prípravy animovaného filmu

21. 11. - 24. 11. 2023
Bratislava

Termín: 21.-24.11.2023

Lektor: Pencho Kunchev, Vladimír Malík

Workshop umožnil účastníkom oboznámiť sa s  tvorbou animovaných filmov Pencha Kuncheva, jeho vlastnými tvorivými a realizačnými postupmi a pod vedením lektora poslucháči na základe predloženej krátkej literárnej predlohy vytvorili svoj individuálny storyboard, výtvarné návrhy a lay-outy.