< Späť na všetky udalosti

Bratislava

Produkcia hudby a práca so zvukom v softvéri Ableton

15. 5. - 30. 5. 2023
Bratislava

Termín: 15.-30.5.2023

Inovačná dielňa priniesla účastníkom oboznámenie sa so softvérom ABLETON, ktorý je považovaný v produkcii hudby za kľúčový. Tento softvér je vhodný pre začínajúcich a pokročilých producentov a hudobníkov. Workshopy boli tematický zamerané na zoznámenie sa s DAW Ableton; prácu s nástrojmi a MIDI notami; práca s audiom; nahrávanie – nastavenie vstupov v softwéri, prácu s efektami – vysvetlenie kľúčových efektov, aranžovanie – systém aranžovania skladby, mixáž a export – využitie Ableton mix pultu.