< Späť na všetky udalosti

Bratislava

Produkcia hudby a práca so zvukom v softvéri Ableton

10. 11. - 23. 11. 2022
Bratislava

Lektor: Miloš Fedor

Termín: 10., 11., 14., 15, 16., 21., 22., 23. 11.2022

Inovačná dielňa priniesla účastníkom oboznámenie sa so softvérom ABLETON, ktorý je považovaný v produkcii hudby za kľúčový. Tento softvér je vhodný pre začínajúcich a pokročilých producentov a hudobníkov. Workshopy boli tematický zamerané na zoznámenie sa s DAW Ableton; prácu s nástrojmi a MIDI notami; práca s audiom; nahrávanie – nastavenie vstupov v softvéri, prácu s efektami – vysvetlenie kľúčových efektov, aranžovanie – systém aranžovania skladby, mixáž a export – využitie Ableton mix pultu.

Podujatie kreatívneho centra Arténa Bratislava - Produkcia hudby a práca so zvukom v softvéri Ableton
Produkcia hudby a práca so zvukom v softvéri Ableton