< Späť na všetky udalosti

Bratislava

Školenie filmového enviro-konzultanta

3. 10. - 7. 10. 2022
Bratislava

Termín:  3.-7.10.2022

Lektor: Zuzana Bieliková/ Diana Rennerová

Téma enviromentalistiky v audiovizuálnej produkcii priniesla zaujímavé teoretické i praktické poznatky, konkrétne pochopenie problematiky životného prostredia, klimatických zmien a ich dopadov na audiovizuálnu produkciu (tvorba uhlíkovej stopy). Účastníci získali informácie o legislatívnych rámcoch v EÚ a na Slovensku, nastavení udržateľných postupov pre udržateľné nakrúcanie (scenár, pred produkcia a komunikácia), Planet Placement (problematiky klímy na obraze, rekvizitách, príbehoch, postavách), triedenie a monitorovanie, overené eko certifikáty, využitie kalkulačky na výpočet uhlíkovej stopy pri audiovizuálnej tvorbe a informácie o dodávateľoch udržateľných služieb a technológií na Slovensku.

Podujatie kreatívneho centra Arténa Bratislava - Envirokonzultant
Podujatie kreatívneho centra Arténa Bratislava – Envirokonzultant