< Späť na všetky udalosti

Bratislava

Testovacie podujatie

1. 1. 2024
Bratislava

Termín: 9.-10.10.,11.10. 16. a 18.10.2023

Lektori: Juraj Kováč, Marek Straka, Marián Štermenský/ SPŠE Halová, BA

Termín: 27.9 – 29.11.2023

Lektori: Juraj Kováč, Marek Straka, Marián Štermenský/ PU v Prešove

Termín: 24.10, 3.11., 9.11, 10.11.2023

Lektori: Zuzana Ďurčeková, Adriana Tomanová, Marián Štermenský/RTVS BA

Termín: 26., 27.10., 16.11., 23.-24.11.2023 Účastníci Kreatívneho inkubátora získali informácie a mali možnosť rozvíjať svoje zručnosti v oblasti podnikania v kreatívnom priemysle. Kreatívny inkubátor tvorili tri samostatné vzdelávacie moduly IDEA GENERATOR, BIZNIS PLÁN A BIZNIS SKILLS, každý mal svoje obsahové zameranie. Prvý bol zameraný na identifikovanie svojich podnikateľských nápadov a ideí, overenie ich životaschopnosti a ich spracovaní pre následnú tvorbu svojho konkrétneho biznis plánu. Moduly BIZNIS PLÁN  bol zameraný na podnikateľské know how – na základy podnikania, tvorbu biznis plánu, finančnú analýzu a budgetovanie alebo potrebné hľadanie zdrojov financovania. Modul  BIZNIS SKILLS ponúkol priestor na rozvoj zručností v oblasti komunikácie, prezentovania,  presvedčovania o svojich plánoch a vystupovaní na verejnosti.  Jednotlivé moduly inkubátora boli naplánované tak, aby účastníci získali nie len všeobecné informácie, ktoré im uľahčia vstup a prvé kroky vo svete podnikania, ale najmä praktické rady pre rozvoj ich nápadov a zručností.

Prihlasovací formulár na podujatie