< Späť na všetky udalosti

Bratislava

Tvorba live prenosu "Slnko v sieti"

30. 3. - 14. 4. 2023
Bratislava

Termín: 30.3. – 14.4.2023

Lektori: Wanda Adamík Hrycová/ Galambošová Zuzana/ Demčák Igor/ Raiman Richard/ Čechovič Ľubomír/ Hospodár Pavol

V tomto programe sa účastníci oboznámili s fungovaním celého pracovného tímu profesií podieľajúcich sa na tvorbe televízneho programu vysielaného v priamom prenose. Program bol rozdelený na teoretickú časť, v ktorej sa účastníci zoznámili s prácou producenta priameho prenosu, aký je rozdiel medzi producentom a produkciou. Predstavila sa im práca produkčného pracovníka, zvukového technika, osvetľovača a režiséra. V praktickej časti účastníci nahliadli do prípravnej fázy televízneho prenosu a stali sa súčasťou prípravy lokácie pre podujatie, ale aj skúšok programovej časti.