< Späť na všetky udalosti

Bratislava

Tvorba zábavnej publicistickej relácie

27. 6. - 29. 6. 2023
Bratislava

Termín: 27.-29.6.2023

Lektori: Čechovič, Pavol Hospodár, Raiman, Juračka, Sajfa

Počas programu sa účastníci oboznámili s procesom, ako sa z režisérskeho námetu, cez realizáciu tvorí zábavná publicistická relácia. Počas štyroch dní absolvovali teoretickú i praktickú časť výroby relácie. Pred výrobným procesom relácie sa účastníci oboznámili s predprodukčnou fázou – námet, scenár, réžia. Pod dohľadom odborných lektorov sa naučili, ako pracovať s kamerou, moderátorom a členmi štábu v externom aj internom prostredí. Lektor a moderátor ukázal účastníkov, ako pracovať s textom, ako správne viesť rozhovor s hosťom, ako upútať diváka s dôrazom na improvizáciu. Získané vedomosti si následne účastníci odskúšali v exteriéri formou krátkych moderátorských vstupov v rozhovoroch s náhodnými respondentmi. Pod dohľadom odborného lektora sa naučili, ako natočený materiál zostrihať do finálnej podoby. Vďaka komplexnej príprave sú absolventi schopní samostatne prejsť každou fázu realizácie takéhoto typu programu.