< Späť na všetky príspevky
Projekt vzniku kreatívnych centier na Slovensku, ktorý je zameraný na mobilizáciu kreatívneho potenciálu v regiónoch a je hradený zo zdrojov Európskej únie sa blíži do svojho záveru.

Projekt vzniku kreatívnych centier na Slovensku, ktorý je zameraný na mobilizáciu kreatívneho potenciálu v regiónoch a je hradený zo zdrojov Európskej únie sa blíži do svojho záveru. Kreatívne centrum Štúdia RTVS v Košiciach našlo pri plnení podmienok výzvy účastníkov a potencionálnych členov aj v radoch stredných a vysokých škôl. Plánuje s nimi spoluprácu aj po 31.12.2023, preto v týchto dňoch realizuje podpisovanie Memoránd o spolupráci s najvýznamnejšími univerzitami Východoslovenského regiónu. S Prešovskou univerzitou v Prešove (UNIPO), Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE) a Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach (UPJŠ).

Prešovská univerzita v Prešove 7.11.2023

Tlačová správa na stiahnutie (PDF, 181kB)