1. Domovská stránka >
  2. Služby

Kreatívne centrá RTVS majú novú identitu a svoje aktivity začínajú komunikovať s novým logom. Chceme byť inšpiráciou, osloviť talenty, rozvíjať ich potenciál, prehlbovať kvalifikáciu, pomáhať s podnikaním a vzájomne sieťovať svojich členov v rámci kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Zoznámte sa s audiovizuálnou dielňou od RTVS, ktorá vystupuje v novom dizajne na všetkých svojich platformách pod značkou Arténa.

AKADÉMIA

Vzdelávacie programy na rozvoj talentu a zručností. Workshopy určené pre členov, ktorí chcú získať know how v profesiách audiovizuálneho sveta. Pripravované programy nájdete v časti podujatia.

HUB

Dlhodobé programy zamerané na komplexný rozvoj členov od podnikateľského poradenstva na začiatku, odborného vedenia počas procesu tvorby až po prístup k pracoviskám pre doladenie svojich diel.

LAB

Poskytovanie prístupu k priestorom a technológiám. Určené iba pre členov, ktorí preukážu skúsenosti na samostatnú prácu.

MEDIA LAB:

TV Lab:

Film Lab:

KOMUNITA

Účastníci verejných podujatí KC určených pre všetky vekové kategórie
Propagácia kreatívneho centra
Šírenie povedomia o práci členov a ich tvorby
Propagácia kultúrneho dedičstva