< Späť na všetky príspevky

12. marca 2024, Bratislava

Kreatívne centrá na Slovensku postupne otvárajú svoje brány a nebolo tomu inak ani v RTVS, kde sa
konalo slávnostné otvorenie kreatívneho centra Arténa zameraného na podporu audiovizuálnej
tvorby. RTVS má svoje kreatívne centrá v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach a práve bratislavské
centrum dnes sprístupnilo svoje priestory a prestrihlo pásku, aby symbolicky ukončilo projektovú fázu
a spustilo aktivity a podujatia pre svojich členov.
Slávnostného otvorenia sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie SR – štátny tajomník Ivan Ivančin a Ministerstva kultúry SR – ministerka kultúry Martina Šimkovičová a štátny tajomník Mário Maruška, ktorí zastupovali poskytovateľa príspevku.
Pozvaným hosťom sa prihovoril aj generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj, ktorý zdôraznil prínos
kreatívnych centier pre slovenský kultúrny a kreatívny priemysel.

Príhovor generálneho riaditeľa p. Machaja
Slávnostné otvorenie kreatívneho centra Arténa Bratislava.

Medzi pozvanými hosťami boli okrem zástupcov ministerstiev aj členovia akademickej obce a zástupcovia kultúrnych
inštitúcií na Slovensku, ako aj známi tvorcovia a producenti z filmového priemyslu.
V novo zrekonštruovaných priestoroch Artény sa nachádzajú špičkovo vybavené audiovizuálne
pracoviská zamerané na vzdelávanie, prácu a experimentovanie s najmodernejšími technológiami.
Pre študentov, mladých tvorcov, ale aj renomovaných odborníkov vznikol v Mlynskej doline unikátny
priestor, ktorý dokáže konkurovať mnohým svetovým štúdiám. FILM LABY prinášajú možnosť úpravy
filmov, mix zvuku a kontrolnej projekcie na jednom mieste v najvyššej kvalite DOLBY Atmos. TV LAB
s experimentálnym TV štúdiom je spolu s ostatnými TV štúdiami Artény ako prvý na Slovenku
realizovaný v IP štandarde s komplexným IP reťazcom vrátane kamier. TV LAB je pripravený na
testovanie nových formátov, technológií, či študentské vysielanie. MEDIA LAB tvoria pracoviská so
špičkovými strižňami a grafickými pracoviskami, ktoré privítajú nie len redaktori, filmári, ale aj grafici,
či animátori. Pre členov KC bude k dispozícii zasadačka, či 15-miestna školiaca miestnosť s 8K
projekciou a zvukom Dolby Atmos.
Týmto projektom RTVS prispieva k rozvoju kultúry a kreativity na Slovensku a napĺňa tak svoj cieľ
stať sa lídrom v prinášaní trendov, inovácií a modernizácii audiovizuálneho prostredia na Slovensku.
Tento projekt vznikol vďaka príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja s cieľom
stimulovania podpory zamestnanosti a tvorby nových pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom
priemysle. Kreatívne centrum vzniklo v prevažne nevyužívaných priestoroch zvukových laboratórií a
štúdií, ktoré prešli rozsiahlou rekonštrukciou – obnoviť sa podarilo viac ako 1 700 m2 plochy v budove
STV v Mlynskej doline. Napriek tomu, že sa tieto rozsiahle stavebné práce realizovali viac ako 2 roky,
podarilo sa aj počas tohto obdobia uskutočniť množstvo aktivít a podujatí v náhradných priestoroch
RTVS. Kreatívne centrum má za sebou 47 rôznych programov, ktoré vytvorilo v spolupráci so 43
lektormi pre 1049 účastníkov.