• prednostné informovanie o aktivitách v Arténe
  • prístup k informáciám o dianí v kultúrno kreatívnom priemysle
  • možnosť využitia zdieľaných priestorov kreatívneho centra
  • účasť na kultúrnych a komunitných podujatiach